Så oprandt dagen, hvor den nye markedsføringslov træder i kraft. Som de fleste nok er klar over, ...

Læs mere

Fra den 13. juni 2014 må erhvervsdrivende lave telefonsalg med henblik på indgåelse af aftaler om personbefordring. ...

Læs mere

Af og til opstår spørgsmålet, om en fagforenings aktiviteter er omfattet af markedsføringsloven eller ej, og dermed ...

Læs mere

For nylig traf Højesteret afgørelse i den såkaldte MPEG 4 retssag. Det der især fik opmærksomhed i ...

Læs mere

Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag. Sagen vedrørte en forbruger, der ...

Læs mere