Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag. Sagen vedrørte ...

Læs mere

Kort før jul sendte Forbrugerstyrelsen et forslag til to ændringer af markedsføringsloven i høring. ...

Læs mere

En række danske brancheorganisationer har med ikrafttræden den 1. januar 2008 vedtaget et frivilligt ...

Læs mere

Forbrugerrådet, Bryggeriforeningen, DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) og DSK (De Samvirkende Købmænd) har ...

Læs mere

I Sverige træder en ny markedsføringslov i kraft 1. juli 2008. Loven implementerer direktivet ...

Læs mere

EU-Kommissionen har netop lanceret en ny hjemmeside, der på pædagogisk vis gennemgår de stadig ...

Læs mere