Vi søger en ny kollega, der har erfaring med implementering og drift af informationssikkerhed ...

Læs mere

Datatilsynet har i en konkret klagesag ikke fundet grundlag for at tilsidesætte en kommunes ...

Læs mere

Datatilsynet har i en konkret klagesag ikke fundet grundlag for at tilsidesætte en kommunes ...

Læs mere

Kirkeministeriet har i februar 2022 anmodet Datatilsynet om at foretage ændringer i det godkendte ...

Læs mere

På baggrund af en konkret forespørgsel fra KOMBIT har Datatilsynet forholdt sig til, om ...

Læs mere

På baggrund af en konkret forespørgsel fra KOMBIT har Datatilsynet forholdt sig til, om ...

Læs mere