En sælger har typisk nogle standardvilkår, han ønsker skal gælde for aftalen. Vilkårene kaldes ofte “salgs- og leveringsbetingelser”, “købsvilkår”, “handelsvilkår” eller lignende. Sådanne vilkår skal aftales med køber, og det er dig som sælger, der skal kunne dokumentere, at de pågældende vilkår indgår som en del af aftalen. Kan du ikke det, risikerer du, at du ikke kan påberåbe dig vilkårene efterfølgende.

Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden indrettes, så køber på en tilstrækkelig klar og tydelig måde gøres bekendt med aftalevilkårene forud for aftaleindgåelsen og accepterer at have set vilkårene.

Det fremgår også af punkt 4 i de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet, at god markedsføringsskik kræver, at sælger skal sørge for, at forbrugeren gøres bekendt med alle aftalevilkår, inden aftalen indgås.

Ifølge forbrugerombudsmanden bør den tekniske løsning være sådan indrettet, at køber skal arbejde sig gennem aftalevilkårene for at komme videre i aftaleindgåelsen, for eksempel ved at forbrugeren skal “passere” og “bekræfte” en side med aftalevilkårene, inden aftaleindgåelsen bekræftes, eller eventuelt ved at vilkårene vises i fuld tekst på siden og forbrugeren bekræfter at have set disse ved at scrolle nedover siden og trykke på en knap for at bekræfte.

I praksis accepterer forbrugerombudsmanden dog også, at der undervejs i bestillingsprocessen blot laves et tydeligt link til aftalevilkårene med angivelse af, at hvis man indgår en aftale på hjemmesiden, indebærer det samtidig, at man accepterer en række aftalevilkår. Aftalevilkårene skal man samtidig have en nem mulighed for at læse og udskrive, hvis dette måtte ønskes.

Der findes mange forskellige måder at præsentere køber for aftalevilkårene på, både i relation til graden af tydelighed, hvormed køber gøres opmærksom på vilkårene, og i relation til det format vilkårene præsenteres i (for eksempel i fuldtekst, en dialogboks, eller et pop-up-vindue).

Ofte vil den konkrete præsentation af vilkårene afhænge af en række forskellige forhold som for eksempel den e-handelsplatform, du bruger, praktiske hensyn og omfanget af vilkårene, og flere forskellige løsninger kan leve op til såvel de aftaleretlige krav som forbrugerombudsmandens krav. Du kan f.eks. præsentere kunden for dine salgs- og leveringsbetingelser på følgende måder:

  • Aftalevilkårene præsenteres for køber i fuld tekst på en selvstændig side undervejs i bestillingsprocessen, så køber er tvunget til at passere og bekræfte at være bekendt med vilkårene
  • Aftalevilkårene præsenteres for køber i fuld tekst på en af de øvrige bestillingssider undervejs i bestillingsprocessen på en måde, så køber skal scrolle gennem teksten eller lignende for at kunne komme videre
  • Aftalevilkårene præsenteres for køber i et vindue på en af siderne undervejs i bestillingsprocessen samtidig med, at køber skal acceptere at være bekendt med vilkårene og har en let adgang til at udskrive disse
  • Der henvises til aftalevilkårene undervejs i bestillingsprocessen i form af et tydeligt link (som køber kan aktivere og dermed få adgang til vilkårene i en letlæselig og printvenlig version) samtidig med, at køber skal acceptere at være bekendt med vilkårene

Det forudsættes i alle tilfælde, at vilkårene præsenteres i et format, der kan læses af brugeren, uden at denne forinden skal installere ekstra programmer som for eksempel Adobe Acrobat Reader.

Du bør undgå brugen af pop-up-vinduer til at præsentere aftalevilkårene, da de fleste brugere i dag bruger browsere, der blokerer for pop-up-vinduer. Mange brugere må derfor antages at opleve problemer, når de handler på en hjemmeside, der benytter pop-up-vinduer. Det er som udgangspunkt din risiko, hvis linket til vilkårene er defekt, eller hvis teknikken, der skal gøre det muligt at få adgang til vilkårene, ikke virker, i hvert fald så længe det ikke skyldes forhold hos køber. Som den professionelle part bør du sørge for at undgå tvivl og præsentere vilkårene på anden vis.

I det omfang der linkes til vilkårene, skal linket henvise direkte til de vilkår, der er relevante for det pågældende køb og ikke til en side med forskellige vilkårssæt, hvor det overlades til køber at finde de rigtige vilkår.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er “almindelige” aftalevilkår, som kan præsenteres for køber på ovennævnte måde. Usædvanlige, og især for køber, særligt byrdefulde vilkår, vil skulle fremhæves for køber på en mere tydelig måde, jævnfør afsnittet om forbehold på hjemmesiden.

Som nævnt må de 4 fremgangsmåder ovenfor anses for at være i overensstemmelse med gældende lovgivning, men der kan naturligvis også findes andre lovlige fremgangsmåder. Det må imidlertid anses for tvivlsomt, om en løsning, hvor der alene henvises til aftalevilkårene undervejs i bestillingsprocessen i form af et (tydeligt) link, uden at køber i øvrigt opfordres til at gøre sig bekendt med vilkårene, er tilstrækkelig. En henvisning til aftalevilkårene fra hjemmesidens forside eller et andet sted på hjemmesiden uden direkte tilknytning til bestillingsprocessen eller ingen henvisning til vilkårene overhovedet på hjemmesiden er klart utilstrækkelig.

Hvis du har solgt en vare med et tilhørende abonnement, for eksempel en mobiltelefon med tilhørende abonnement, skal køber både præsenteres for de vilkår, der knytter sig til det konkrete køb, og de vilkår, der gælder for det løbende abonnement. Der må stilles de samme krav til præsentationen af begge vilkårssæt for køber. I nogle situationer vil det være naturligt at sammenskrive de to vilkårssæt, mens det i andre situationer vil være mere hensigtsmæssigt at præsentere dem for køber hver for sig. Sidstnævnte må ofte tilrådes, hvor abonnementsvilkårene er meget lange, og hvor de konkrete købsvilkår derfor let “bliver væk”.