Der er ikke knyttet særlige formkrav til det at indgå en aftale. En aftale er normalt bindende, hvad enten den indgås mundtligt, skriftligt eller via internettet.

Hvis den ene part fremsætter et tilbud, og den anden part accepterer dette tilbud, er der indgået en aftale. Dette gælder også på internettet.

Et spørgsmål af stor praktisk betydning for en sælger på internettet er, hvornår sælger bliver bundet/forpligtet af de salgsoplysninger, der gives på hjemmesiden.

Svaret fremgår ikke klart af nogen lovregler, men der er i dag almindelig enighed om, at sælgere med en e-handelsløsning, der indeholder en egentlig bestillingsfunktion på hjemmesiden, er bundet af de salgsoplysninger, de har på deres hjemmesider, idet oplysningerne anses for tilbud fremsat af sælger.

Samtidig er der imidlertid ingen tvivl om, at du som sælger ved at tage de rette forbehold på hjemmesiden kan ændre på dette udgangspunkt. Dette vil være yderst relevant for mange sælgere.

I dette afsnit kan du læse mere om, hvornår henholdsvis du og køber bliver bundet af jeres tilkendegivelser samt om dine muligheder for at tage forskellige forbehold på hjemmesiden.