Hvis aftalen indgås på nettet, er det uden betydning, om varen sendes til forbrugeren, eller om forbrugeren afhenter varen i butikken. Der er tale om fjernsalg i begge tilfælde, og forbrugeren har derfor fortrydelsesret, medmindre købet er omfattet af en af de undtagelser, der er nævnt i afsnittet ordrebekræftelse.