Når en kunde fortryder et køb, hvor han har fortrydelsesret, skal han have pengene tilbage.

Ifølge forbrugeraftalelovens § 21, stk. 2, er det “det modtagne”, sælger skal betale tilbage.

Dette omfatter især det selve varen har kostet, og det omfatter også eventuelle leveringsomkostninger, og der er en klar praksis, der bekræfter dette.

Med hensyn til det betalings- eller kreditkortgebyr, som mange opkræver, når en kunde betaler med kort, så er der endnu ikke taget stilling til dette i nogen konkrete sager hos Forbrugerombudsmanden eller hos domstolene. Gebyret adskiller sig imidlertid ikke fra det, der eventuelt opkræves for levering, begge dele er udgifter man har til en anden part, og begge dele er beløb, man i forbindelse med salget modtager fra køber. Den mest nærliggende ville derfor være at gå ud fra, at sælger også har pligt til at betale dette (trods alt mindre) gebyr tilbage til den kunde, der fortryder et køb. I den kommenterede udgave af forbrugeraftaleloven samt i den betænkning, der ligger til grund for den kommende revision af forbrugeraftaleloven, nævnes det imidlertid, at det antages, at der ikke består nogen pligt til at betale kortgebyret tilbage.

Som situationen er i dag, må det derfor antages, at der ikke er nogen pligt til også at betale et eventuelt kortgebyr tilbage.