År

Vedrørende Betænkning Lovforslag Udvalgsbetænkning Loven som vedtaget
2017 Ny markedsføringslov Rapport fra udvalg om markedsføringsloven (PDF) L40 fremsat 12. oktober 2016 (PDF) 30. marts 2017 (PDF) Lov nr. 426 af 3. maj 2017 (PDF)
2013 Styrkelse af Forbrugerombudsmandens beføjelser og styrket beskyttelse af børn og unge  Ingen L101 fremsat 12. december 2012 (PDF) 19. marts 2013 (PDF) Lov nr. 378 af 17. april 2013 (PDF)
2012 Ændringer i §-henvisninger vedrørende midlertidige afgørelser om forbud og påbud Ingen L47 fremsat 1. november 2012 (PDF) 11. december 2012 (PDF) Lov nr. 1387 af 23. december 2012 (PDF
2012 Ændring af § 22 vedrørende obligatorisk digital kommunikation Ingen L16 fremsat 3. oktober 2012 (PDF) 15. november 2012 (PDF) Lov nr. 1231 af 18. december 2012 (PDF)
2011 Ophævelse af §§ 10, 11 og 16 Ingen L160 fremsat 2. marts 2011 (PDF) 24. maj 2011 (PDF) Lov nr. 621 af 14. juni 2011 (PDF)
2011 Obligatorisk digital kommunikation Ingen L139 fremsat 9. februar 2011 (PDF) 31. marts 2011 (PDF) Lov nr. 341 af 27. april 2011 (PDF)
2010 Bemyndigelsesbestemmelse til Økonomi- og Erhvervsministeren Ingen L49 fremsat 9. november 2010 (PDF)  9. december 2010 (PDF)
Lov nr. 1556 af 21. december 2010 (PDF)
2010 Faktureringspligt og Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår Ingen L131 fremsat 25. februar 2010 20. maj 2010 Lov nr. 719 af 25. juni 2010
2010 Ny § 14a om kreditaftaler Ingen L91 fremsat 16. december 2009 8. april 2010 + 29. april 2010 (tillægsbetænkning) Lov nr. 535 af 26. maj 2010
2009 Ny § 7a og ændringer i §§ 10 og 11 vedrørende tjenesteydere fra andre EU-lande Ingen L123 fremsat 4. februar 2009 16. april 2009 Lov nr. 364 af 13. maj 2009
2007 Gruppesøgsmål Betænkning 1468/2005 om reform af den civile retspleje IV (Gruppesøgsmål mv.) L41 fremsat 10. oktober 2006 25. januar 2007 + 8. februar 2007 (tillægsbetænkning) lov nr. 181 af 28. februar 2007
2006 Implementering af direktivet om urimelig handelspraksis og håndhævelsesforordningen Ingen L2 fremsat 4. oktober 2006 23. november 2006 lov nr. 1547 af 20. december 2006
2006 Ophævelse af § 21 om Sø- og Handelsretten En række betænkninger vedrørende domstols- og politireformen L168 fremsat 1. marts 2006 23. maj 2006 + 1. juni 2006 (tillægsbetænkning) lov nr. 538 af 8. juni 2006
2005 3. markedsføringslov betænkning 1457/2005 Om markedsføring og prisoplysning (PDF) L13 fremsat 6. oktober 2005 8. december 2005 (PDF) Lov nr. 1389 af 21. december 2005
2004 Industrispionage Ingen L55 fremsat 5. november 2003 29. april 2004 (PDF) lov nr. 352 af 19. maj 2004
2003 Uanmodet markedsføring i eksisterende kundeforhold Ingen L143 fremsat 29. januar 2003 21. maj 2003 (PDF) lov nr. 450 af 10. juni 2003
2002 Undtagelse af det finansielle område fra markedsføringslovens §§ 1 og 2 Ingen L173 fremsat 21. marts 2002 8. maj 2002 lov nr. 428 af 6. juni 2002
2000 Uanmodet markedsføring Ingen L213 fremsat 1. marts 2000 11. maj 2000 lov nr. 442 af 31. maj 2000
2000 Sammenlignende reklamer Ingen L35 fremsat 13. oktober 1999 10. februar 2000 lov nr. 164 af 15. marts 2000
1999 Garantier, Forbrugerombudsmandens ansættelse, retningslinjer, påbud Ingen L136 fremsat 9. december 1998 20. maj 1999 lov nr. 342 af 2. juni 1999
1994 2. markedsføringslov betænkning 1236/1992 – Ny markedsføringslov (PDF 3,28 MB) L211 fremsat 2. marts 1994 ukendt dato lov nr. 428 af 1. juni 1994
1992 Flybonusprogrammer Ingen L102 fremsat 7. november 1991 12. marts 1992 lov nr. 209 af 30. marts 1992
1991 Mængdebegrænsninger Ingen L103 fremsat 7. november 1991 10. december 1991 lov nr. 831 af 18. december 1991
1974 1. markedsføringslov betænkning 681/1974 – Markedsføring, Forbrugerombudsmand, Forbrugerklagenævn (PDF 4 MB) L120 fremsat 8. marts 1974 (PDF 3,39 MB) lov nr. 297 af 14. juni 1974 (PDF)