Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring og lov om en rejsegarantifond
(Sammenlignende reklame, regel om særtilbud, Forbrugerombudsmandens ansættelse og adgang til at forlange oplysninger samt styrkelse af Rejsegarantifondens indgrebsmuligheder)

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 10. februar 2000

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til erhvervsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

En oversigt over lovforslagets bilag er optrykt som bilag til denne betænkning.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Frode Sørensen (S) nfmd. Ole Vagn Christensen (S) Claus Larsen-Jensen (S) René Skau Björnsson (S) Bjarne Laustsen (S) Ole Sohn (SF) Sonja Albrink (CD) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Svend Erik Hovmand (V) Pia Larsen (V) Kim Andersen (V) Lars Lilleholt (V) Pernille Sams (KF) Kirsten Jacobsen (FRI) Egil Møller (DF) Ole M. Nielsen (KRF)

 

Bilag
Bilagsoversigt

Erhvervsudvalget, L 35 – bilag 1
Bilag 1, spm. 1 om ministeren bedes oversende høringssvar og høringsnotat, til erhvervsministeren
Bilag 2, svar på spm. 1 om ministeren bedes oversende høringssvar og høringsnotat, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget, L 35 – bilag 2
Bilag 1, spm. 1 om ministeren bedes oversende høringssvar og høringsnotat, til erhvervsministeren
Bilag 2, svar på spm. 1 om ministeren bedes oversende høringssvar og høringsnotat, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget, L 35 – bilag 3
Bilag 3, Tidsplan over behandling af lovforslaget

Erhvervsudvalget, L 35 – bilag 4
Bilag 4, Udkast til betænkning