• Forside
  • |
  • Blog
  • |
  • Læskedrikreklamenævnet har behandlet sine to første sager

10. november 2013

Læskedrikreklamenævnet har behandlet sine to første sager

Så foreligger de to første afgørelser fra Læskedrikreklamenævnet.

Afgørelserne er ret summarisk gengivet på nævnets hjemmeside, men i den første sag havde Forbrugerrådet klaget over Royal Unibrews markedsføring af en ny 0,6 liters flaske idet markedsføringen efter Forbrugerrådets opfattelse stred mod § 4 i regelsættet for god markedsføring af læskedrikke, hvorefter reklamer for læskedrikke ikke må opfordre til et overdrevent forbrug.

Ikke overraskende fastslår nævnet, at det som sådan ikke er ulovligt at markedsføre en 0,6 liter flaske. Nævnet fastslår, at hverken teksterne eller billederne i reklamerne opfordrer til et overdrevent forbrug, jf. § 4, men at markedsføringen alene sender det budskab, at flaskerne har ændret størrelse.

 

Nævnet fandt imidlertid, at det forhold, at der var påtrykt ”nu 20 % ekstra” på 0,6 liter flasken i reklamerne, måtte anses for at være i strid med reglerne. Nævnet udtalte også generelt, at emballagestørrelsen kan have indflydelse på det samlede indtag af læskedrikke, hvorfor der må stilles mere restriktive krav til lødigheden af markedsføringen jo større emballagen er. Efter nævnets opfattelse skal erhvervsdrivende derfor være varsomme med at bruge selve emballagestørrelsen som et positivt element i markedsføringen af læskedrikke.

I den anden sag havde Forbrugerrådet indklaget Coca-Cola Nordic, idet der i markedsføringen af en konkurrence på coke.dk optrådte en person i et sørøverskib, som ikke umiddelbart kunne antages at være fyldt 13 år. Der var således efter Forbrugerrådets opfattelse tale om en overtrædelse af retningslinjernes § 6, som fastslår, at der ikke må markedsføres direkte over for børn under teenagealderen.

Læskedrikreklamenævnet undlader at tage stilling i sagen, da Coca-Cola Nordic anerkender, at der kan være tvivl om, om den pågældende reklame overholdt retningslinjerne. Reklamen er imidlertid stadig at finde på coke.dk…

Læskedrikreklamenævnet blev oprettet for kort tid siden af Forbrugerrådet, Bryggeriforeningen, DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) og DSK (De Samvirkende Købmænd) for at sikre, at retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke i Danmark overholdes.

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Mulighederne for telefonsalg udvides

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Fradrag for brug ved ophævelse af køb
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}