10. november 2013

Markedsføringsforbud foreslås ophævet

Økonomi- og Erhvervsministeren foreslår i et udkast til nyt lovforslag at ophæve forbuddene mod brug af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i markedsføringen. Ifølge udkastet ophæves forbuddene pr. 28. december 2009.

Baggrunden er gennemførelsen af servicedirektivet i dansk ret. Med servicedirektivet er det ikke længere muligt at håndhæve et forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer over for udenlandske tjenesteydere, og man lægger derfor op til at ophæve forbuddene også i forhold til danske erhvervsdrivende for ikke at forvride konkurrencevilkårene.

Der er som nævnt tale om et udkast til lovforslag. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men udkastet er i høring hos en lang række parter med høringsfrist den 5. december 2008.

Hele lovforslagsudkastet kan læses på Høringsportalen.

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Mulighederne for telefonsalg udvides

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Fradrag for brug ved ophævelse af køb
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}