12. april 2014

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fra den 13. juni 2014 må erhvervsdrivende lave telefonsalg med henblik på indgåelse af aftaler om personbefordring.

Det er en konsekvens af den nye forbrugeraftalelov, som træder i kraft den 13. juni 2014. På en række punkter skærper den forbrugerbeskyttelsen, men samtidig giver den nye lov også nye muligheder for telefonsalg, idet den helt undtager aftaler om personbefordring fra lovens anvendelsesområde og dermed også fra forbuddet mod telefonsalg. Selv salg via personligt fremmøde på en forbrugers bopæl og lignende med henblik på salg af personbefordring bliver tilladt.

Erhvervsdrivende skal dog naturligvis fortsat respektere reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 3, hvorefter der ikke må ringes til personer, der har registreret sig på den såkaldte Robinson-liste, medmindre de har et forudgående samtykke hertil.

Men hvad omfatter begrebet personbefordring så? Ja det omfatter ifølge forarbejderne passagertransport i form af offentlige transportmidler og taxaer samt køb af klippekort eller tog- eller busbilletter. Selv om det ikke nævnes i forarbejderne, må salg af f.eks. flybilletter også fremover være tilladt.

Så fra den 13. juni 2014 er det altså ikke ulovligt, hvis man som forbruger bliver kontaktet telefonisk med henblik på køb af f.eks. flybilletter. Og den erhvervsdrivende skal vel at mærke ikke en gang overholde reglerne for fjernsalg i forbrugeraftaleloven, idet personbefordring jo er helt undtaget fra lovens anvendelsesområde. Salget reguleres derfor alene af de almindelige regler i markedsføringsloven mv. samt den relevante sektorspecifikke lovgivning.

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Mulighederne for telefonsalg udvides

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Fradrag for brug ved ophævelse af køb
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}