• Forside
  • |
  • Blog
  • |
  • Østre Landsret afsiger dom i Paypal-sagen

10. november 2013

Østre Landsret afsiger dom i Paypal-sagen

Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag.

Sagen vedrørte en forbruger, der i forbindelse med deltagelse i et onlinespil på nettet havde købt og betalt for nogle ydelser, han aldrig fik leveret.

Betalingen var foregået ved brug af køberens VISA/Dankort gennem PayPal, der er udbyder af og formidler betalinger med elektroniske penge. De virtuelle ydelser, som havde en samlet værdi af over 100.000 kr., var købt over en periode på ca. 3 måneder ad flere omgange. Forbrugeren modtog aldrig ydelserne trods flere rykkere, og han kontaktede derfor sin bank (Nordea), som var udsteder af hans VISA/Dankort, med anmodning om, at Nordea foretog charge back (førte pengene tilbage til forbrugerens konto) i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for brug af betalingskort på nettet.

Nordea mente ikke, at betalingen var sket med et betalingskort, men i stedet gennem PayPal og således i stedet med elektroniske penge. Efter bankens opfattelse fandt Forbrugerombudsmandens retningslinjer derfor ikke anvendelse.

Inden sagen blev indbragt for retten havde Pengeinstitutankenævnet i en flertalsafgørelse givet forbrugeren medhold og forpligtet banken til at betale pengene tilbage til forbrugeren. Banken (Nordea) ønskede imidlertid ikke at følge Pengeinstitutankenævnets afgørelse, og Forbrugerstyrelsen indbragte derfor sagen for Københavns Byret, som henviste sagen til Østre Landsret. Under landsrettens behandling indtrådte Forbrugerombudsmanden som biintervenient til støtte for køberen, medens PBS International A/S indtrådte som biintervenient til støtte for Nordea, der var repræsenteret af Finansrådet.

Østre Landsret nåede frem til det modsatte resultet, nemlig at Forbrugerombudsmandens retningslinjer ikke fandt anvendelse i den pågældende situation, og Nordea havde derfor ikke efter retningslinjerne pligt til at foretage charge back.

Landsretten begrunder ifølge sin pressemeddelelse især afgørelsen med følgende:

Landsretten finder imidlertid at en naturlig forståelse af begrebet fører til, at et betalingssystem alene omfatter de parter, der udover kortudsteder har indgået aftale med denne om at afgive, modtage eller formidle en betaling ved brug af betalingskortet.

Det er under sagen ubestridt, at kortudstederen, VISA, ikke har indgået en indløsningsaftale med OwnYourGame, og at OwnYourGame derfor ikke er berettiget til at modtage betalin­ger, der foretages med et VISA-kort. Det er endvidere oplyst, at VISA og PayPal har indgået en ind­løsningsaftale, men ikke en formidlingsaftale, og at PayPal derfor alene er berettiget til at mod­tage betalinger, der foretages med et VISA-kort. Under disse omstændigheder finder landsretten, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer, der er blevet til efter forhandling med de berørte parter, ikke kan udstrækkes til at gælde i forhold til en betalingsmodtager, der ikke er omfattet af det pågældende betalingssystem.

Det bemærkes herved, at [forbrugeren] med sit VISA-kort har købt og fået leveret e-penge af PayPal. Den omstændighed, at PayPal efter aftale med [forbrugeren] har benyttet de købte e-penge til at betale de ydelser, som han har købt hos OwnYourGame, er visasystemet uvedkommende.  Den omstændighed, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem [forbrugerens] køb af e-penge og disses anvendelse til betaling for ydelser leveret af OwnYourGame, kan ikke føre til et andet resultat.

Læs

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Mulighederne for telefonsalg udvides

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Fradrag for brug ved ophævelse af køb
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}