Læs den gældende forbrugeraftalelov på retsinfo.dk.