§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Bestemmelsen indebærer, at loven som udgangspunkt ikke gælder for Færøerne og Grønland. For Færøernes vedkommende kan loven ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

På Færøerne gælder indtil videre stadig vinkelskriverloven, der er sat i kraft for Færøernes vedkommende ved § 4 i lov nr. 92 af 23. februar 1988 for Færøerne om rettens pleje, om ændring af lov om retsafgifter, om ændring af lov om børns retsstilling og om ikrafttrædelse af lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed mv.

I Grønland gælder vinkelskriverloven ikke, og den nye lov om juridisk rådgivning giver ikke mulighed for at lade loven træde i kraft for Grønlands vedkommende.