Hvad finder du på markedsføringsloven.dk

På Markedsføringsloven.dk finder du materiale vedrørende markedsføring, bl.a. alle forarbejder til gældende og tidligere markedsføringslove, relevante danske love vedrørende markedsføring og EU-lovgivning vedrørende markedsføring. Herudover finder du materiale vedrørende lov om juridisk rådgivning, bl.a. en kommenteret udgave af loven.

Hvem står bag hjemmesiden

Hjemmesiden er udarbejdet og vedligeholdes af Peter Fogh Knudsen. Jeg er uddannet cand.jur. og arbejder til daglig i Datatilsynet.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

Du er meget velkommen til at skrive din mening om hjemmesiden eller komme med forslag til tilføjelser eller ændringer.

Kontaktoplysninger

Markedsføringsloven.dk
c/o Peter Fogh Knudsen
Richard Mortensens Vej 65.5.P2
2300 København S
Telefon 31 10 12 27
E-mail: kontakt@markedsfoeringsloven.dk

Ansvar

Jeg gør mit bedste for at sikre, at informationerne på hjemmesiden er opdaterede og korrekte. Jeg påtager mig imidlertid intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer, uanset om informationerne måtte vise sig at være forkerte.