Datatilsynet har i en konkret klagesag ikke fundet grundlag for at tilsidesætte en kommunes afvisning af en

Læs mere

Datatilsynet har i en konkret klagesag ikke fundet grundlag for at tilsidesætte en kommunes afvisning af en

Læs mere

Kirkeministeriet har i februar 2022 anmodet Datatilsynet om at foretage ændringer i det godkendte adfærdskodeks. Tilsynet har

Læs mere

På baggrund af en konkret forespørgsel fra KOMBIT har Datatilsynet forholdt sig til, om der vil være

Læs mere

På baggrund af en konkret forespørgsel fra KOMBIT har Datatilsynet forholdt sig til, om der vil være

Læs mere