Kort før jul sendte Forbrugerstyrelsen et forslag til to ændringer af markedsføringsloven i høring. Det foreslås for

Læs mere

En række danske brancheorganisationer har med ikrafttræden den 1. januar 2008 vedtaget et frivilligt kodeks for markedsføring

Læs mere

Forbrugerrådet, Bryggeriforeningen, DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) og DSK (De Samvirkende Købmænd) har oprettet et nyt

Læs mere

I Sverige træder en ny markedsføringslov i kraft 1. juli 2008. Loven implementerer direktivet om urimelig handelspraksis.

Læs mere

EU-Kommissionen har netop lanceret en ny hjemmeside, der på pædagogisk vis gennemgår de stadig forholdsvis nye regler i

Læs mere