På denne side finder du en forhåbentlig let tilgængelig oversigt over retningslinjer, henstillinger mv. fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) på henholdsvis dansk og engelsk. Nederst finder du nogle af retningslinjerne udstedt af den tidligere Artikel 29-Gruppe. De er medtaget her, fordi de efterfølgende er godkendt af EDPB og derfor bindende på samme måde.

Hvis titlen er på engelsk, er det fordi retningslinjerne ikke er oversat endnu. Den danske oversættelse kommer typisk først nogle måneder efter at den endelige version af et dokument er offentliggjort på engelsk.

EDPB-retningslinjer og -henstillinger

Type og nummer Titel Dansk pdf Engelsk pdf
Retningslinjer 3/2022 Guidelines 03/2022 on dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them – version for public consultation N/A
Retningslinjer 2/2022 Guidelines 02/2022 on the application of Article 60 GDPR N/A
Retningslinjer 1/2022 Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access – version for public consultation N/A
Retningslinjer 5/2021 Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR – version for public consultation N/A
Retningslinjer 4/2021 Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers N/A
Retningslinjer 3/2021 Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR – version for public consultation N/A
Henstilling 2/2021 Henstilling 02/2021 om retsgrundlaget for opbevaring af kreditkortoplysninger med det ene formål at lette yderligere onlinetransaktioner
Retningslinjer 2/2021 Retningslinjer 02/2021 vedrørende digitale stemmestyrede assistenter
Retningslinjer 1/2021 Guidelines 1/2021 on Examples regarding Data Breach Notification N/A
Retningslinjer 10/2020 Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR N/A
Henstilling 2/2020 Henstilling 2/2020 om de europæiske væsentlige garantier for overvågningsforanstaltninger
Henstilling 1/2020 Henstilling 1/2020 om foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for at sikre overholdelse af EU-niveauet for beskyttelse af personoplysninger – version til offentlig høring
Retningslinjer 9/2020 Retningslinjer 09/2020 vedrørende relevant og begrundet indsigelse i henhold til forordning 2016/679
Retningslinjer 8/2020 Retningslinjer 8/2020 vedrørende målretning mod brugere af sociale medier
Retningslinjer 7/2020 Retningslinjer 07/2020 for begreberne dataansvarlig og databehandler i den generelle forordning om databeskyttelse
Retningslinjer 6/2020 Retningslinjer 06/2020 om samspillet mellem andet
betalingstjenestedirektiv og databeskyttelsesforordningen
Retningslinjer 5/2020 Retningslinjer 5/2020 vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679
Retningslinjer 4/2020 Retningslinjer 4/2020 om brug af lokaliseringsdata og kontaktopsporingsredskaber i forbindelse med covid-19-udbruddet
Retningslinjer 3/2020 Retningslinjer 3/2020 om behandling af helbredsoplysninger med henblik på videnskabelig forskning i forbindelse med covid-19-udbruddet
Retningslinjer 2/2020 Retningslinjer 2/2020 om artikel 46, stk. 2, litra a), og artikel 46, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 2016/679 om overførsel af personoplysninger mellem myndigheder i EØS og offentlige myndigheder og organer uden for EØS
Retningslinjer 1/2020 Retningslinjer 1/2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med opkoblede køretøjer og mobilitetsrelaterede anvendelser
Retningslinjer 5/2019 Retningslinjer 5/2019 for kriterierne for retten til at blive glemt i søgemaskinesagerne under GDPR (del 1)
Retningslinjer 4/2019 Retningslinjer 4/2019 om artikel 25 – Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger
Retningslinjer 3/2019 Retningslinjer 3/2019 om brug af videoudstyr til behandling af personoplysninger
Henstilling 1/2019 Henstilling 1/2019 om udkast til en liste fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse angående de
behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 39,
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)2018/1725)
Retningslinjer 2/2019 Retningslinjer 2/2019 for behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR i forbindelse med leveringen af onlinetjenester til registrerede
Retningslinjer 1/2019 Retningslinjer 1/2019 for adfærdskodekser og kontrolorganer i henhold til forordning 2016/679
Retningslinjer 4/2018 Vejledning 4/2018 om akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43 i den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679)
Retningslinjer 3/2018 Retningslinjer 3/2018 om det territoriale anvendelsesområde for databeskyttelsesforordningen (artikel 3)
Retningslinjer 2/2018 Retningslinjer 2/2018 vedrørende undtagelser i artikel 49 i forordning 2016/679
Retningslinjer 1/2018 Retningslinjer 1/2018 vedrørende certificering og identifikation af certificeringskriterier i overensstemmelse med artikel 42 og 43 i forordningen
WP265
(2018)
Recommendation on the Standard Application form for Approval of Processor Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data N/A Word
WP264
(2018)
Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data N/A
WP263
(2018)
Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of “Binding Corporate Rules” for controllers and processors under the GDPR N/A
WP260
(2018)
Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til forordning 2016/679
WP259
(2018)
Retningslinjer vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679 (erstattet af Retningslinjer 5/2020)    
WP257
(2018)
Arbejdsdokument om en tjekliste over de elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler for databehandlere
WP256
(2018)
Arbejdsdokument om en tjekliste over de elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler
WP254
(2018)
Reference vedrørende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
WP253
(2017)
Retningslinjer vedrørende anvendelse og fastsættelse af administrative bøder i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679
WP251
(2018)
Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679
WP250
(2018)
Retningslinjer om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden i henhold til forordning 2016/679
WP248
(2017)
Retningslinjer for konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA) og bestemmelse af, om behandlingen “sandsynligvis indebærer en høj risiko” i henhold til forordning (EU) 2016/679
WP244
(2017)
Retningslinjer for udpegelse af en ledende tilsynsmyndighed for en dataansvarlig eller databehandler
WP243
(2017)
Retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere
WP242
(2017)
Retningslinjer vedrørende retten til dataportabilitet
N/A Working Party 29 position paper on the derogations from the obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5) GDPR N/A