Persondatapolitik


Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne side er:
Peter Fogh Knudsen
Richard Mortensens Vej 65.5.P2
2300 København S
Telefon: 31 10 12 27
kontakt@markedsfoeringsloven.dk

Hvilke oplysninger behandler jeg om dig, hvorfor, hvor længe, og hvad er retsgrundlaget?

Når du bruger hjemmesiden

Jeg indsamler ingen personoplysninger i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

Når du tilmelder dig og modtager mit nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, oplyser du i den forbindelse din e-mailadresse og samtidig hvilke nyhedsbreve, du ønsker at modtage. Begge dele kan løbende ændres. Disse oplysninger gemmer jeg, så længe du abonnerer på et nyhedsbrev for at kunne levere nyhedsbrevene til dig. Behandlingen af oplysningerne er baseret på samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev, behandler jeg også oplysninger om, om du åbner nyhedsbrevet og hvilke links, du klikker på i nyhedsbrevet. Det gør jeg for at se, i hvilket omfang nyhedsbrevene bliver brugt, og hvad abonnenterne finder mest interessant. Behandlingen til dette formål er baseret på interesseafvejningsbestemmelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De nævnte oplysninger slettes, når du afmelder dig nyhedsbrevet.

Modtagere af oplysninger

Jeg benytter en dansk databehandler til hosting af hjemmesiden, og data opbevares i Danmark.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden jeg normalt ville slette dem.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder så kontakt mig.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


1. april 2021